"Jestem człowiekiem więc nic co ludzkie nie jest mi obce"

 – Terencjusz –

Dorota Dutkiewicz kwadrat- zdjęcie

Dorota Dutkiewicz - psycholog

Jestem absolwentką psychologii i anglistyki na Uniwersytecie SWPS, terapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji oraz psychoterapeutką w nurcie integracyjnym w trakcie procesu szkolenia. Zawód psychoterapeuty uprawiam od 2013 roku a moje doświadczenie zdobywałam w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, Fundacji ”Sławek”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii a także podczas licznych staży klinicznych. Obecnie pracuję w Oddziale XVIII Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień MEDJOL. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje poradnictwo psychologiczne, prowadzenie terapii długoterminowej i krótkoterminowej, interwencję w nagłych kryzysach psychicznych, prowadzenie warsztatów i grup wsparcia a także prowadzenie treningów psychospołecznych. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyłam m.in. w kursach z terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, terapii osób z zaburzeniami odżywiania, terapii rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także w rocznym kursie psychoterapii Gestalt. Pracuję zarówno z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych jak i z tymi znajdującymi się w kryzysie życiowym niespowodowanym nadużywaniem substancji. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. W 2018 roku w ramach podziękowania za wieloletnią współpracę zostałam wyróżniona przez zarząd ”Fundacji Sławek” statuetką Ambasadora Wolności. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Wsparcie

terapia personalna

TERAPIA INDYWIDUALNA KRÓTKOTERMINOWA

Trwa około pół roku i jest formą terapii skoncentrowanej na zawężonych celach. Ogólnym celem terapii jest zwiększenie komfortu życia, polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa a także zredukowaniu lęku. Koszt 1 sesji psychoterapii to 130 złotych za 50 minut.

Terapia grupowa

TERAPIA INDYWIDUALNA DŁUGOTERMINOWA

Trwa ok. 1 – 2 lat. Jej celem jest zrozumienia swoich wyborów i uczuć a także analiza wpływu podświadomych motywacji na dokonywane tych wyborów co może dać efekty w polepszeniu funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. To daje szansę przepracowania urazów psychicznych. Koszt 1 sesji psychoterapii to 130 złotych za 50 minut.

terapia społeczna

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Trwa około 3 miesiące. Najkrótsza forma psychoterapii gdzie koncentrujemy się na problemie wywołującym kryzys, wspólnie przygotowujemy się konfrontujemy się z kryzysem i przygotowujemy się do jego rozwiązania. Koszt 1 sesji psychoterapii to 130 złotych za 50 minut.

KONTAKT

u Siebie

Gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej

Dorota Dutkiewicz - Psycholog

ul. Andersa 29
Warszawa 00-159

tel.: 796 480 997
e-mail: dorota.dutkiewicz@poczta.onet.pl