"Jestem człowiekiem więc nic co ludzkie nie jest mi obce"

 – Terencjusz –

Dorota Dutkiewicz kwadrat- zdjęcie

Dorota Dutkiewicz

Jestem absolwentką psychologii i anglistyki na Uniwersytecie SWPS, terapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji oraz  dyplomowaną psychoterapeutką w nurcie integracyjnym. Zawód psychoterapeuty uprawiam od 2013 roku a moje doświadczenie zdobywałam w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, Fundacji ”Sławek” z którą jestem związana do dzisiaj, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii a także na Oddziale XVIII Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie a także w Centrum Psychologii Zdrowia DORMED w Nysie gdzie odbywałam staż kliniczny z obszaru uzależnień. Obecnie współprowadzę Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDJOL w Ostrówku koło Warki. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje poradnictwo psychologiczne, prowadzenie terapii długoterminowej i krótkoterminowej, interwencję w nagłych kryzysach psychicznych, prowadzenie warsztatów i grup wsparcia a także prowadzenie treningów psychospołecznych. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyłam m.in. w kursach z terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, terapii osób z zaburzeniami odżywiania, wsparcia psychologiczno-terapeutycznego dla osób LGBT+, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym, a także w rocznym kursie psychoterapii Gestalt. Pracuję zarówno z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych jak i z tymi znajdującymi się w kryzysie życiowym niespowodowanym nadużywaniem substancji. Pracę terapeutyczną od początku drogi zawodowej poddaję stałej superwizji pod okiem miedzy innymi Leszka Kaplera, Teresy Auguścik-Zając, Jacka Zabrodzkiego, Witolda Simona, Joanny Zgud oraz Iwony Kołodziejczyk. W 2018 roku w ramach podziękowania za wieloletnią współpracę zostałam wyróżniona przez zarząd ”Fundacji Sławek” statuetką Ambasadora Wolności. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Wsparcie

terapia personalna

TERAPIA INDYWIDUALNA KRÓTKOTERMINOWA

Trwa około pół roku i jest formą terapii skoncentrowanej na zawężonych celach. Ogólnym celem terapii jest zwiększenie komfortu życia, polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa a także zredukowaniu lęku. Koszt 1 sesji psychoterapii (50 min) to 150 złotych.

Terapia grupowa

TERAPIA INDYWIDUALNA DŁUGOTERMINOWA

Trwa ok. 1 – 2 lat. Jej celem jest zrozumienia swoich wyborów i uczuć a także analiza wpływu podświadomych motywacji na dokonywane tych wyborów co może dać efekty w polepszeniu funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. To daje szansę przepracowania urazów psychicznych. Koszt 1 sesji psychoterapii (50 min) to 150 złotych

terapia społeczna

PSYCHOTERAPIA ONLINE

Terapia krótkoterminowa lub długoterminowa prowadzona bez konieczności wychodzenia z domu. Skierowana jest do osób, które chciałby korzystać z pomocy ale z różnych względów nie chcą lub nie mogą korzystać z niej w bezpośrednim kontakcie.
Koszt 1 sesji psychoterapii online (50 min) to 150 złotych

KONTAKT

"u Siebie"

Gabinet psychoterapii i pomocy psychologicznej

Dorota Dutkiewicz - Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka w nurcie integracyjnym i terapeutka uzależnień z głową i sercem gotowymi do wsparcia

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

tel. 793 719 373
email: Dorota.Dutkiewicz@poczta.onet.pl

OD 1.01.2021 DO ODWOŁANIA SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO ONLINE